INDROPS MEDIO AMBIENTE, S.L.  desenvolveu un proxecto no cadro da convocatoria CONSOLIDA BIO

INDROPS MEDIO AMBIENTE, S.L. desenvolveu un proxecto no cadro da convocatoria CONSOLIDA BIO

Do 10 de outubro de 2023 ao 10 de outubro de 2024

No devandito proxecto a empresa está a desenvolver 2 liñas de innovación:

  • A primeira liña está enfocada a cubrir as demandas detectadas no mercado debidas á tendencia actual que existe en todos os sectores industriais cun enfoque cada vez maior ao respecto polo medio ambiente. O sector da xestión dos residuos, en particular, é un sector implicado de forma directa no respecto ambiental e, á súa vez, está a ter cada vez unhas esixencias máis grandes derivadas da crecente normativa de aplicación  así como da propia implicación do sector. Para iso abordouse o proceso de acreditación de INDROPS como entidade de inspección para residuos conforme á ISO17020.  ALCANCE DE ACREDITACIÓN (enac.es)                                                                                                           INDROPS leva anos realizando análises de residuos, co que coñece ben o sector, e, a partir de agora, como entidade de inspección, poderá dar un servizo completo tanto aos produtores, como dos xestores de residuos para axudarlles na consecución das súas esixencias ambientais con todo o seu equipo técnico e avalado por ENAC coa acreditación ISO 17020.                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ademais, ten previsto iniciar unha nova liña de negocio consistente no servizo de valorización de residuos, baseándose na caracterización inicial dos residuos e posterior análise das diferentes opcións de reutilización e valorización dos residuos.
  • A segundo está centrada no desenvolvemento dun sistema de cultivo de anfípodos (Corophium spp.) no laboratorio para o seu posterior uso en bioensaios (ensaios biolóxicos) para avaliar o grao de toxicidade dos sedimentos mariños. O cultivo no laboratorio proporcionará a Indrops  vantaxes tanto competitivas como de calidade e axilidade nos resultados obtidos, logrando reducir os problemas de dispoñibilidade no medio natural debido ao seu ciclo biolóxico e conseguindo poboacións estandarizadas reducindo a variabilidade nos ensaios debida á diferenza entre poboacións.                                                                                                                                                                                                                          Para levar a cabo estas dúas liñas de innovación, incorporouse novo instrumental de laboratorio que, xunto coa construción dunhas novas instalacións, permitirán a INDROPS abordar con solvencia os novos proxectos desenvolvidos. E todo iso está financiado dentro da convocatoria CONSOLIDA BIO.

CONTACTO

Localización

UNINOVA

Edificio Cersia Empresa

Rúa do Alcalde Raimundo López Pol
15707 Santiago de Compostela, A Coruña - SPAIN

+34 981 542 494