Uninova participa no proxecto IBERO_BIO: Cara á consolidación, posicionamento e internacionalización do sector biotech ibérico

Uninova participa no proxecto IBERO_BIO: Cara á consolidación, posicionamento e internacionalización do sector biotech ibérico

Do 28 de novembro de 2023 ao 28 de outubro de 2025

As principais actividades a desenvolver dentro do proxecto, resúmense en:

• Creación dunha estrutura colaborativa (Polo Ibérico Biotech), coa catalogación dos recursos existentes do sector biotech do territorio transfronteirizo a nivel ibérico e o impacto biotech na execución das Estratexias de Especialización Intelixente.

• Mellorar o acceso das pemes a mercados exteriores, onde a través de accións formativas e de asesoramento nas diferentes rexións representadas no proxecto en aspectos clave para o acceso a mercados exteriores e a atracción do talento.

• Fomentar a innovación aberta a través da colaboración, con accións formativas/demostrativas e servizos avanzados de apoio.

• Favorecer o acceso a diferentes oportunidades de financiamento, a través dun Fondo para a identificación de oportunidades, avaliación e asesoramento.

• Promoción do espazo transfronteirizo a través da difusión do Polo Ibérico Biotech mediante a participación en feiras de carácter internacional e a organización de misións comerciais e eventos de difusión.

Con iso, máis de 60 pemes biotech e de sectores estratéxicos a nivel ibérico transfronteirizo beneficiaranse  duns servizos avanzados que lles farán máis competitivas e con maiores garantías de acceso a mercados exteriores.

SOCIOS DO PROXECTO:

BIOGA, Agrupación industrial Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (BP)   

USC_Avte  

Consorcio Zona Franca de Vigo  

Universidade do Minho  

Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia INL  

Fundacion Fundecyt – Parque Científico e Tecnolóxico de Estremadura  

Consorcio da Zona Franca de Cádiz  

SOCIEDADE MUNICIPAL DE TURISMO COMERCIO E PROMOCION ECONOMICA, SAU_Salamanca  

Associação Colab4Food - Laboratório Colaborativo para a Inovação dá Indústria Agroalimentar  

Sociedade para a Promoción de Iniciativas Empresariais Innovadoras M.P., S.L. (UNINOVA)  

IGAPE  

GreenColab - Associação océano Verde – Laboratório Colaborativo para ou Desenvolvimento de Tecnologias e Produtos Verdes do Océano  

APBIO Associação Portuguesa de Bioindústria

CONTACTO

Localización

UNINOVA

Edificio Cersia Empresa

Rúa do Alcalde Raimundo López Pol
15707 Santiago de Compostela, A Coruña - SPAIN

+34 981 542 494